Aangifte Inkomstenbelasting

AKK kan U helpen:

Het blijft altijd lastig! Voor een kleine vergoeding verzorgen wij Uw complete aangifte. U zorgt voor de papieren en wij voor de correcte invulling.

Wat hebben wij minimaal nodig?

  • Jaaropgave van Uw
    werkgever(s)
    Uitkering/AOW/IWA
    Pensioen verzekeraar
  • Jaaropgave hypotheek verstrekker
  • Opgave Bank / Spaarrekening / Effecten
  • Eventuele bijzondere financiele gegevens