Aangifte Inkomstenbelasting

AKK kan U helpen:

Het blijft altijd lastig! Voor een kleine vergoeding verzorgen wij Uw complete aangifte. U zorgt voor de papieren en wij voor de correcte invulling.

Wat hebben wij minimaal nodig?

  • Jaaropgave van Uw
    werkgever(s)
    Uitkering/AOW/IWA
    Pensioen verzekeraar
  • Jaaropgave hypotheek verstrekker
  • Opgave Bank / Spaarrekening / Effecten
  • Eventuele bijzondere financiele gegevens
Belastingen
Boekhouding
Verzekeringen Voor het leggen
van vloeren
website
ontwikkeling
Reclame
Carousel
Eetcafe
De vijfer
Belastingen
Boekhouding
Verzekeringen Voor het leggen
van vloeren
website
ontwikkeling
Reclame
Carousel
Eetcafe
De vijfer